1) Gerçek Sen, Gerçek Biz, Gerçek Performans

Sorun

Günümüzün evrimleşmiş gerçek hayatının koşuşturmaları ve sorumlulukları içindeki kurum çalışanları verilen görevleri yaparken başladıkları andan ilerleyen zaman içinde gerek topluluk psikolojisi, gerek bireysel bakış gelişim ihtiyaçları, gereksede tabi kaldıkları farklı Liderlik yaklaşımları ile pozitiflikten negatifliğe doğru gidebilen bir sürece girip, gerçek potansiyellerini ortaya koyamamakta ve performans konusunda beklentileri yakalayamamaktadır. Bunun sonucu olarak Çalışan Memnuniyet Anketleri ve Müşteri Deneyimi sonuçları firma algısını da negatif etkileyecek durumlarda olabilmektedir.

Çözüm Yöntemi

Hizmet :
Gerçek Potansiyelin Gerçek Hayata Dönüşümü Programı ®
Transforming Real Potential into Real World Programme ®

PositiVorld Üst Düzey Yönetici ve Yönetim ekiplerini Kurumun Vizyonunu ve iş sonuçlarını ileriye götürebilmek adına sorunu sahiplenip farklı bir Koçluk Modeli ile dönüşüm yolculuğuna davet etmektedir.

Adım 1 :
Dönüşüm için Motivasyon
Liderlerin Dönüşümlerinin sonrasında kuruma faydasının neler olabileceğinin gerekliliği adına Etkileyici, Hareketli ve Bütünsel farklı bir Motivasyon yöntemi.
Konuşma ( 40 dakika ), Sandalye Yogası ( 40 dakika ), Kunda Dance ( 40 dakika) sürmektedir. Üç uygulama birbirini tamamlayıp toplantının farklı saatlerine konumlandırılabilirken, ana mesajı ve dönüşümü motivasyonla kabul edişi sağlar.

Adım 2 :
Human Design
Lider pozisyonundaki kişilerin bireysel özel yetenek, potansiyel ve Beden Zihin Ruh denge tablolarının çıkarılması . Bu raporun kişlere sunulumu ve koçluk seansı

Adım 3 :
Nil’in Dönüşüm Üçgeni ® ile Bireysel Dönüşüm Koçluğu Seansları ( 7 seans )

Adım 4 :
Yöneticiyle başında ve sonunda geribildirim toplantısı

Adım 5 :
PozitiV Kalpten Liderlik Eğitimi ( 2 gün )

Adım 6 : Devamlılık için Nil’in Dönüşüm Üçgeni ® ile Koçluk Eğitimi


2) Gerçek Cinsiyet Eşitliğine Dönüşüm Programı ®

Sorun

Gerçek hayatın yükümlülükleri ve ataerkil , eril dominantlı ortamların sonucu olarak hem iş hayatında hem özel hayatta başarılı olmaya çalışan, rekabet, hedefler, mücadele derken pek çok şeyi aynı anda yürütüp farkında olmadan Kadınlık erdemlerini yitiren Kadın görünümlü erkek davranışlı Kadınlarla çevrelenmiş durumdayız. Kadınlık erdemlerini örneğin yaratıcılığını yitirmiş kadınların bir kurumdaki Kadın erkek eşitliğinde gerçek varlıklarını gösterdiklerini söyleyemeyiz. Bu durumda organizasyonlarda gerçek cinsel çeşitliliği yaşıyor olamazlar. Bu durumu ele almak için kurumun yönetim ekiplerinden başlamak üzere Denge ve Uyum çalışmalarının fayda göstermektedir.

Çözüm Yöntemi

Hizmet :
Gerçek Cinsiyet Eşitliğine Dönüşüm Programı ®
Transforming into Real Gender Equality Programme ®

Adım 1 :
Eril – Dişil Endeksi ®
Eril Dişil Endeksi ekibin Eril ve Dişil davranış modellerinden hangisine daha eğilimli olduğunu gösteren bir veri sağlar.

Adım 2 :
Eril – Dişil Denge Atölyesi ®
Sonuçları belirlenen ekiple Eril ve Dişil davranış modellerinin farkındalığının sağlanıp , yönetim ekibinin birbirini anlayıp , birlikte ahenk ve uyum için çalışıyor olmasını sağlar

Adım 3 :
PositiV Bilge Kadınlığa Yolculuk ®
Günümüzde kadın ayakta kalabilmek için bilinçli yada bilinçsizce seçilmiş bir şekilde, eril niteliklere sahip ataerkil toplumun getirisi olarak Kadınlık doğasından uzaklaşmıştır. Kadınlık erdemleri olan Yaratıcılık, süreç gelişimi, deneyim odağı , işbirlikteliği bütünsellik zamanla yerini Sonuç odaklılığa, rekabete bırakmıştır.
Bu yüzden hızla , Özlerinin & Dişil Enerjilerinin Farkında olup yaşam dengelerini kurmaya ihtiyaçları vardır.

Program 4 workshopdan oluşur.

1. Özünle Buluşma
2. Kalpten Yaşamak
3. Potansiyeline Kavuşmak
4. Bilge Kadınlığın Büyüsü

Kurumsal Eğitim Programları için iletişime geçmek isterseniz info@positivorld.com'a konu kısmına Kurumsal yazarak mail atabilirsiniz.